Veľké Leváre - Najsvätejšie srdce Ježišovo

Pred kostolom je socha Najsvätejšieho srdca Ježišovho na murovanom stĺpe - pylóne, kruhového pôdorysu bez nápisov. Pred kostol bola premiestnená po roku 1948 z priestorov kláštora Hubertinum, založeného v roku 1892.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 52

powered by contentmap