Veľké Leváre - sv. Ján Nepomucký

Socha sv. Jána Nepomuckého na kamennom podstavci (asi bez nápisov) je v záhrade katolíckej fary od renovácie roku 1993. Jej pôvodné miesto bolo pred farskou záhradou a neskôr stála pri ceste do Malaciek. Mala by pochádzať z 2. polovice 18. storočia.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 53

powered by contentmap