Veľké Leváre - sv. Florián (1895)

V obci je na murovanom podstavci bronzová socha sv. Floriána z roku 1895. Dal ju zhotoviť gróf Štefan Wenckheim, čestný predseda miestneho hasičského zboru. Socha bola zrenovovaná v roku 2003 pri 150. výročí založenia zboru.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 53

powered by contentmap