Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)

Socha sv. Floriána má na kruhovej kartuši podstavca vyznačený zakladateľský nápis, podľa ktorého ju dali postaviť miestni obyvatelia v roku 1826.

Ke Cti
a Chvále Boži
postavili Nábožni
Obivatelé Hochgstetski
Roku 1826

 

powered by contentmap