Zohor - sv. Štefan, kráľ (1903 - zaniknuté)

Socha sv. Štefana, kráľa stávala opodiaľ oproti kostolu, bola pravdepodobne zničená počas prevratu na prelome rokov 1918-1919. V roku 1903 ju dali postaviť Michal Stross s manželkou Katarínou a Jozef s Apolóniou Markovičovými.

 

Oľga Drahošová: Kultúrne pamiatky, in: Zohor, Zohor 2014, str. 193