Senica - sv. Florián

Socha sv. Floriána pochádza z 2. polovice 18. storočia. Na dnešné miesto pri kostole Navštívenia Panny Márie bola premiestnená zo vzdialenejšej časti námestia asi v roku 1939. V auguste a septembri 2012 bola s príspevkom ministerstva kultúry (4 tis. €) zrenovovaná reštaurátorským združením Rest-art. Pre veľké poškodenie bola hlava sochy nahradená novým odliatkom z umelého kameňa (rovnako nádoba a prsty ruky, držiacej kopiu). Samotná socha je z vápenca, kým podstavec je z pieskovca. 

 

powered by contentmap