Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici

 Menšia socha sv. Jána Nepomuckého je pri sútoku Teplice a Rovenského potoka na hranici bývalých chotárov Senice a Sotiny. Na jej podstavci nie sú žiadne sprievodné nápisy a nemáme o nej žiadne informácie.

 

powered by contentmap