Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797?)

Socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole nemá žiadne zachovalé nápisy na podstavci. Na údržbu sochy zložila Terézia Symandy 7. júna 1797 fundáciu 10 zlatých.

 

Šrefan Zajíček: Stavebné a umeleckohistorické pamiatky, in: Dojč, Skalica 1998, str. 67

powered by contentmap