Jablonica - Immaculata

Stĺp Immaculaty v obci je pravdepodobne nekompletný, bez časti postamentu. Spomína sa v kanonickej vizitácii v roku 1761, stál pri kráľovskej ceste v strede obce.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 103

powered by contentmap