Koválov - sv. Florián (1785)

Na volútovom podstavci sochy je zaznamenaný letopočet 1785. V uvedenom roku ju dala postaviť obec u miestneho kamenára Jána Šišoláka. Na údržbu sochy mu venovala 15 zlatých. Na dnešné miesto bola premiestnená. Vo vizitácii z roku 1788 sa spomína, že stála neďaleko od kaplnky sv. Anny.

 

Martin Hoferka, Róbert Svíba, Marcel Pipíška: Koválov, Koválov 2012, str. 33, 34

powered by contentmap