Gbely - sv. Mikuláš

Socha sv. Mikuláša pri kostole stojí na barokovom podstavci. Je bez sprievodných nápisov. Hádam sa jedná o sochu, spomínanú v kanonickej vizitácii v roku 1788, ktorú dal postaviť Michal Pribila.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

powered by contentmap