Unín - sv. Florián

Pred kostolom sv. Barbory stojí socha sv. Floriána. Spomína sa už v roku 1849. Po zrenovovaní Martinom Horinkom ju posvätili 4. mája 2017.

 

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 8

powered by contentmap