Unín - sv. Ján Nepomucký v obci

Pred kostolom sv. Barbory stojí socha sv. Jána Nepomuckého bez akýchkoľvek sprievodných nápisov na podstavci. Existovala už v polovici 19. storočia. V mesiacoch máj, jún 2017 ju zrenovoval Martin Horinka.

 

powered by contentmap