Židovský cintorín, Pernek

V roku 1927 žilo v Perneku 15 židov. Cintorín mali na juhozápadnom okraji obce. Nepoznáme čas, kedy ho zlikvidovali definitívne. Zostalo po ňom niekoľko náhrobkov, odhrnutých - odložených pod plotom záhrady.