Židovský cintorín, Radošovce

V roku 1927 žilo v Radošovciach 32 židov. Svoj cintorín mali v extraviláne obce, pri potoku Chvojnica. V dobe socializmu bol cintorín zoraný na pole. Pomníky boli odhrnuté k brehu potoka. V dnešnej dobe sa tam dajú nájsť už len kvádre z podstavcov, samotné pomníky sa aj odtiaľ roztratili.

 

powered by contentmap