Židovský cintorín, Brodské

V roku 1927 žilo v obci 22 židov a 14 ich bolo pred deportáciami v roku 1942. Malý cintorín v pôdoryse štvorca s vchodom zo západnej strany mali v chotári obce na odľahlom mieste. Na prelome tisícročia bol priestor cintorína tak veľmi zarastený, že bolo takmer nemožné sa v ňom pohybovať a v nálete drevín zanikla aj ohrada cintorína. V neskoršom období bol cintorín presvetlený vyrezaním porastu a tehlová ohrada bola opravená do sympatickej podoby. Dnes sú na cintoríne necelé dve desiatky zväčša poničených a povalených pomníkov.


powered by contentmap