Židovský cintorín (novší), Častá

Novší židovský cintorín v Častej je zarastený hájom. Zriadili ho okolo roku 1850 na pomerne veľkej ploche, blížiacej sa k rozmerom 40 x 100 metrov. Bol ohradený múrom so sucho kladených skál, zakrytých tehlovou strieškou, ale zachovali sa z neho len nevysoké zvyšky na pár miestach. Barkány na cintoríne zaznamenal niekoľko sto, zväčša poškodených náhrobných kameňov. Ich počet je dnes menší, podľa informačnej tabule pred vstupom na cintorín ich je už asi len sedem desiatok v zachovalom stave, pričom celkový počet hrobových miest je asi 150. Stredom cintorína viedol jarok s vodou, ktorý oddeľoval mužské a ženské hrobové miesta. Pamiatkou naň je rovná struha v hornej časti cintorína po boku s nízkym valom z odkopanej zeminy. Struha je dnes bez vody a aj priamo z nej už vyrastajú stromy.
V roku 2008 s započalo s obnovou cintorína. Od tej doby sa jeho údržbe systematicky venuje občianske združenie Červenokamenské panstvo, ktoré vykonalo pasportizáciu zachovalých náhrobkov. V roku 2012 dalo zhotoviť drevenú vstupnú bránu, ktorú neskôr ozdobilo symbolickým svietnikom. V roku 2017 dalo zreštaurovať a vztýčiť štyri náhrobníky pri vstupe za bránou.

 

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 75, 76;

Encyklopédia židovských náboženských obcí - 1. zväzok, Bratislava 2009, str. 82;

www.ckpanstvo.sk

powered by contentmap
QR Code

Židovské cintoríny na mape

powered by contentmap