Zaniknutá zvonica v Sobotišti

Nižšie uvedené relevantné údaje o zvonici publikoval M. Kováč.
Evanjelici zo Sobotišťa si v tolerančnom období postavili kostol, ktorý ešte nesmel mať vežu. Potrebné zvony preto osadili do malej stolice nad vchodom na priečelí kostola. Na zborovom konvente v roku 1858 sa dohodli na kúpe nových zvonov. Asi pritom aj vystal problém, kde ich umiestniť. V zbore sa dohodli na postavení zvonice z kameňa. V nasledujúcom roku ju aj postavili pri evanjelickom kostole a objednali do nej oceľové zvony, ktoré priviezli z Hodonína na vozoch. Posviacka zvonice a zvonov sa vykonala 4. septembra 1859. Zvony ale v roku 1909 presunuli do novopostavenej veže kostola. Zvonicu, ktorá stratila svoje funkčné opodstatnenie, potom zbúrali v roku 1948 pri budovaní prístupovej cesty ku kostolu. 

Martin Kováč: História evanjelického a. v. cirkevného zboru Sobotište, Sobotište 2016, str. 77, 78, 127, 176

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice..

...čítaj ďalej