Zvonica v Podbranči – Dolnej doline

Zvonicu na Dolnej doline postavili v roku 1905 podľa projektu Michala Milana Harminca na pozemku, ktorý obci predal roľník Samuel Martiš. Posvätili ju 17. septembra 1905, keď predtým priviezli nový zvon. Zvon ale už v roku 1915 zrekvirovali pre potreby armády.
Evanjelická fília Sobotišťa Podbranč si do zvonice v Dolnej doline zadovážila v roku 1928 dva nové zvony s celkovým nákladom 22547 korún. Boli uliate vo firme bratov Fischerovcov v Trnave. Jeden si zaplatili miestni veriaci zo zbierky, na druhý peniaze venoval Ján Jankovič st. Priviezli ich 26. augusta 1928 na železničnú stanicu do Senice. Odtiaľ boli prevezené cez Sobotište, kde boli privítané miestnymi veriacimi vedenými kňazom a učiteľom, ktorí ich odprevadili až po Savarku. Na Dolnej doline boli potom slávnostne posvätené seniorom Júliusom Bodnárom 2. septembra 1928.

Ján Mlynarčík: Sobotište, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1944, Liptovský Mikuláš, str. 49;
Peter Brezina: Pamiatky, pamätné miesta, in: Podbranč (zost. M. Minďáš), Podbranč 2011, str. 91

powered by contentmap

Ďalšie kríže v katastri obce:

QR Code

Zvonice na mape

powered by contentmap

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice..

...čítaj ďalej