Zvonica v Prietržke

Nižšie uvedené relevantné údaje o zvonici publikoval P. Brezina.
Zvonica v Prietržke je z polovice 18. storočia. Mala jeden zvon, ako spomína vizitácia z roku 1788. Obec postihol v roku 1850 ničivý požiar, ktorý poškodil aj zvonicu. Keď ju obnovili, opatrili ju novým zvonom a pamätajúc na požiar, vložili do jej niky obraz sv. Floriána, ochrancu pred požiarmi. Zvonicu po oprave posvätili 10. októbra 1861. V roku 1930 bol obraz sv. Floriána premiestnený na hasičskú zbrojnicu a namiesto neho dali do niky obraz sv. Jána Nepomuckého. V roku 2000 zvonicu opravili nákladom 95 tisíc korún, stratila ale pritom zo svojho historického výrazu. Po oprave ju 3. septembra toho roku posvätili kňazi skalickej farnosti František Kurkin a Štefan Rusnák.
Zvon z roku 1861 zhabala armáda vo vojnovom roku 1916. V obci si namiesto neho zaobstarali v roku 1923 nový zvon s podobnou výzdobou, s reliéfom sv. Floriána. Odliali ho v Brne a bol asi o tretinu menší. Okrem neho je vo zvonici od zvonolejára z Trnavy aj starší väčší zvon z roku 1846 s reliéfom Krista na kríži.

 

Peter Brezina: Dejiny Prietržky, Prietržka 2017, str. 222

powered by contentmap

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice..

...čítaj ďalej