Zvonica v Rohožníku

Zvonica v obci pri potoku pochádza zo 17. storočia. Podľa tradície bola pôvodne nižšia s jedným zvonom. V období tureckých nájazdov ju mali vyvýšiť a zaobstarať aj ďalší zvon. Bývali na nej aj slnečné hodiny. Mechanické hodiny vo veži doslúžili už začiatkom 20. storočia. Zvonica bola rekonštruovaná v roku 1976. V roku 1992 ju vybavili elektrickými hodinami.

 

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397-1997, Rohožník – Bratislava 1997, str. 57

powered by contentmap

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice..

...čítaj ďalej