Zvonica v Rovensku

V roku 1932 si evanjelici z Rovenska vybudovali v obci zvonicu. Jej staviteľom bol Ján Kukliš zo Senice. Celkové náklady spolu so zvonami predstavovali 46532 korún. Neskôr k nej pristavali kostolnú loď. Od počiatku mali vo zvonici dva zvony. Jeden darovala Zuzana Mrázková z obce, druhý si nákladom 6070 korún zaobstarali cirkevníci.

Ján Mlynarčík: Sobotište, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1944, Liptovský Mikuláš, str. 49-50

powered by contentmap

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice..

...čítaj ďalej