Zvonica v Suchohrade

Zvon v obci Suchohrad je upevnený v rázsoche z nahrubo otesaného kmeňa stromu. Takáto sympatická zvonička stojí pred obecným úradom. Bola postavená v roku 2010 ako replika zvoničky, ktorá dlho stávala v týchto priestoroch.

Rovnaká zvonica z rázsochy kmeňa stromu bola na cintoríne postavená v roku 1840. Ale pravdepodobne to nebola prvá takáto zvonica. Na tomto mieste bola len krátku dobu. Premiestnili ju do stredu dediny, keď v polovici 19. storočia pristavili pred vchodom do cintorínskeho kostolíka sv. Floriána riadnu drevenú zvonicu s dvomi zvonmi. Tá ale postupne schátrala a v roku 1925 sa následkom veterného poryvu časť z nej zrútila. Ešte v tom roku zvonicu zborili. Osud jej dvoch zvonov nie je známy. Zvonica z rázsochy kmeňa stromu stála na novom mieste až do roku 1927, keď ju pri stavbe pomníka padlých o pár metrov premiestnili. Zvonár na nej v tomto období oznamoval poludnie, čas ranných a večerných modlitieb, úmrtia obyvateľov a významné cirkevné udalosti. Keď v strede obce postavili nový kostol Krista Kráľa s tromi zvonmi, ktorého posviacka sa konala 20. októbra 1935, blízka zvonica stratila svoje funkčné opodstatnenie a premiestnili ju aj so zvonom na majer Karlov dvor. Tam sa stala obeťou nezodpovednosti niektorého z obyvateľov, ktorý ju spílil, drevo spálil a zvon asi zamenil za fľašu vína.

Podľa tradície iná zvonica stávala v obci poblíž brány do habánskeho dvora.

 

František Višváder, Marta Mináriková, Antónia Nerádová: Zvonice, in: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 338, 339

powered by contentmap

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice..

...čítaj ďalej