Zaniknutá zvonica v Hlbokom

Na cintoríne v Hlbokom stávala starobylá zvonica v priestore dnešnej monumentálnej Hurbanovej mohyly. Jej popis od hlbockého farára Ondreja Rybára zo 40. rokov 20. storočia ju zachytáva, keď už bola prebudovaná na márnicu. Bola štvorcového pôdorysu, v rohoch bola postavená z kameňa, steny boli z tehly, ale dá sa predpokladať, že najpôvodnejšie steny zvonice boli drevenné.

Zvon zo zvonice bol počas vpádu Turkov v roku 1663 schovaný v studni. Keď bol v obci v roku 1787 postavený kostol, zvon premiestnili do kostolnej veže. Niekedy po tomto období mohlo prísť k definitívnej zmene funkcie stavby zo zvonice na márnicu. Najneskôr to bolo ale asi v roku 1845, keď bola drevo zo zvonice rozobraté. Možno vtedy stavbu obmurovali tehlou a prišla aj o svoje zvonište.

Keď sa v roku 1948 na cintoríne chystalo miesto pre nový Hurbanov hrob, vojaci, ktorí tam boli na výpomocných prácach, márnicu prebudovanú zo zvonice zbúrali.

 

Pavel Šulla: Kronika Hlbokého, časť III., str. 17

QR Code

Zvonice na mape

powered by contentmap

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice..

...čítaj ďalej