Zaniknutá zvonica v Trnovci

V obci bol v roku 1871 vybudovaný rímsko-katolícky kostol na mieste bývalej zvonice. Tá sa spomína už vo vizitácii v roku 1788, keď v nej bol jeden zvon. Keďže na zvonici mali podiel aj evanjelickí obyvatelia obce, zvonili na kostole aj pre nich až do obdobia 1. svetovej vojny. Vtedy zvon zrekvirovala armáda. Po vojne si katolíci kúpili do kostola nový zvon a evanjelikom už nezvonili.

 

??: Trnovec 1548 – 1998, nestránkované

QR Code

Zvonice na mape

powered by contentmap

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice..

...čítaj ďalej