Zvonica v Záhorskej Bystrici

V Záhorskej Bystrici postavili zvoničku pri kostole a posvätili ju v deň sedemstého výročia 1. písomnej zmienky o obci 25. júla 2014. Zvonička z drevených trámov, ktoré sa zachovali po oprave z rozobratého krovu kostola, je spoločným výtvarným dielom sochára Víta Bojňanského a dekana Ľudovíta Pokojného.

 

Martin Besedič: Pripomienka pamätného dňa 1. písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici, in: Naša Bystrica 6/2014, str. 7

powered by contentmap

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice..

...čítaj ďalej