Zaniknutá zvonica vo Vieske

Zvonica sa zrušila, lebo nastal jej zosuv na svahu. Vo zvonici bola socha sv. Floriána, ktorá je premiestnená spolu so zvonom do kaplnky Sedembolestnej Panny Márie vo Vieske. Pozor, niektorí pohrobkovia komunistov si prisvojujú zásluhy, že po zrušení zvonice vybudovali kaplnku vo Vieske. Faktom je, že výstavbu kaplnky zakázali a napriek tomuto zákazu ju obyvatelia Viesky postavili, čo malo za následok preloženie správcu farnosti vdp. Jána Šimonoviča na iné pôsobisko.

 

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice..

...čítaj ďalej